SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210917-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.09.2021
CVE
CVE-2021-30858, CVE-2021-30860
IOC
Zasiahnuté systémy
iOS vo verzii staršej ako 14.8
iPadOS vo verzii staršej ako 14.8
watchOS vo verzii staršej ako 7.6.2
macOS Big Sur vo verzii staršej ako 11.6
Safari vo verzii staršej ako 14.1.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT212807
https://support.apple.com/en-us/HT212806
https://support.apple.com/en-us/HT212804
https://support.apple.com/en-us/HT212808
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-apple-products-could-allow-for-remote-code-execution/
https://thehackernews.com/2021/09/apple-issues-urgent-updates-to-fix-new.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-30858

« Späť na zoznam