SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211006-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
7.2
Identifikátor
The Apache Software Foundation HTTP Web Server – aktívne zneužívané bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť The Apache Software Foundation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt HTTP Web Server, ktorá opravuje dve aktívne zneužívané bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia, zraniteľnosť umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky získať prístup k citlivým informáciám.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.10.2021
CVE
CVE-2021-41524, CVE-2021-41773
IOC
Zasiahnuté systémy
The Apache Software Foundation HTTP Web Server vo verzii 2.4.49
Následky
Získanie prístupu k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021100514
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/apache-fixes-actively-exploited-zero-day-vulnerability-patch-now/

« Späť na zoznam