SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211011-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Honeywell produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Honeywell vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.10.2021
CVE
CVE-2021-38395, CVE-2021-38397
IOC
Zasiahnuté systémy
C200 (všetky verzie – ukončená podpora)
C200E (všetky verzie – ukončená podpora)
C300 vo verzii staršej ako R510.2 Hotfix10
C300 vo verzii staršej ako R501.6
C300 vo verzii staršej ako R511.5
ACE controller (všetky verzie – ukončená podpora)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-278-04
https://thehackernews.com/2021/10/multiple-critical-flaws-discovered-in.html
https://www.honeywellprocess.com/library/support/Documents/Experion/Network-and-Security-Planning-Guide-EPDOC-XX75-en-511C.pdf

« Späť na zoznam