SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211011-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Mozilla Firefox – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Firefox, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.10.2021
CVE
CVE-2021-38496, CVE-2021-38497, CVE-2021-38499, CVE-2021-38500, CVE-2021-38501
IOC
Zasiahnuté systémy
Firefox vo verzii staršej ako 93
Firefox ESR vo verzii staršej ako 78.15
Firefox ESR vo verzii staršej ako 91.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-mozilla-firefox-and-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2021-128/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-45/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-44/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-43/

« Späť na zoznam