SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211110-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Adobe RoboHelp Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt RoboHelp Server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.11.2021
CVE
CVE-2021-42727
IOC
Zasiahnuté systémy
RoboHelp Server vo verzii staršej ako RHS2020.0.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/robohelp-server/apsb21-87.html
https://www.securityweek.com/adobe-patches-critical-robohelp-server-security-flaw

« Späť na zoznam