SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211110-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Sitecore Experience Platform – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Sitecore vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Experience Platform, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.11.2021
CVE
CVE-2021-42237
IOC
Zasiahnuté systémy
Sitecore XP vo verzii staršej ako 9.0 rev. 171002
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Výrobca odporúča skontrolovať a odstrániť súbor /sitecore/shell/ClientBin/Reporting/Report.ashx v prípade, že sa nachádza v uvedenom priečinku.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.sitecore.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1000776
https://www.securityweek.com/critical-flaw-sitecore-experience-platform-exploited-attacks

« Späť na zoznam