SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211119-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
WAGO CODESYS 2.3 Runtime PLC – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť WAGO vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt CODESYS 2.3 Runtime PLC, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.11.2021
CVE
CVE-2021-34584
IOC
Zasiahnuté systémy
Ethernel Controller 750-823 s firmware vo verzii staršej ako FW10
Ethernel Controller 750-829 s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-831/000-00x s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-832/000-00x s firmware vo verzii staršej ako FW10
Ethernel Controller 750-852 s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-862 s firmware vo verzii staršej ako FW10
Ethernel Controller 750-880/0xx-xxx s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-881 s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-882 s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-885/0xx-xxx s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-889 s firmware vo verzii staršej ako FW17
Ethernel Controller 750-890/0xx-xxx s firmware vo verzii staršej ako FW09
Ethernel Controller 750-891 s firmware vo verzii staršej ako FW09
Ethernel Controller 750-893 s firmware vo verzii staršej ako FW09
PFC200 Controller s firmware vo verzii staršej ako FW20
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
V prípade, že aktualizácia systému nie je možná, tak vývojári nástroja odporúčajú zakázať CODESYS 2.3 WebVisualisation a CODESYS 2.3 na porte 2455.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2021-056/
https://www.codesys.com/security/security-reports.html

« Späť na zoznam