SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211222-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
All In One SEO plugin pre WordPress – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári pluginu All In One SEO vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.12.2021
CVE
CVE-2021-25036
IOC
Zasiahnuté systémy
All In One SEO plugin vo verzii staršej ako 4.1.5.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy, SDK alebo moduly v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/800k-wordpress-sites-still-impacted-by-critical-seo-plugin-flaw/
https://jetpack.com/2021/12/14/severe-vulnerabilities-fixed-in-all-in-one-seo-plugin-version-4-1-5-3/

« Späť na zoznam