SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211222-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Garrett Metal Detectors iC Module CMA – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Garrett Metal Detectors iC Module CMA.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených paketov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.12.2021
CVE
CVE-2021-21903
IOC
Zasiahnuté systémy
Garrett Metal Detectors iC Module CMA vo verzii staršej ako 5.0 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2021-1355
https://garrett.com/security/walk-through/accessories
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/garrett-walk-through-metal-detectors-can-be-remotely-manipulated/
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21903
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/215743

« Späť na zoznam