SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220513-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zyxel zariadenia – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Zyxel vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.05.2022
CVE
CVE-2022-30525
IOC
Zasiahnuté systémy
USG FLEX 100(W), 200, 500, 700 s firmware vo verzii staršej ako V5.30
USG FLEX 50(W) / USG20(W)-VPN s firmware vo verzii staršej ako V5.30
ATP séria s firmware vo verzii staršej ako V5.30
VPN séria s firmware vo verzii staršej ako V5.30
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.zyxel.com/support/Zyxel-security-advisory-for-OS-command-injection-vulnerability-of-firewalls.shtml
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360001378853
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-30525
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/226390

« Späť na zoznam