SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220519-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
VMware produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Access, vIDM, vRA, Cloud Foundation a vRealize Suite Lifecycle Manager opravujúce kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť, ktorá umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2022
CVE
CVE-2022-22972
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware Workspace ONE Access (Access) vo verzii staršej ako 21.08.0.1
VMware Identity Manager (vIDM) vo verzii staršej ako 3.3.6
VMware vRealize Automation (vRA) vo verzii staršej ako 7.6
VMware Cloud Foundation vo verzii staršej 4.3.x (vrátane)
vRealize Suite Lifecycle Manager vo verzii staršej 8.x (vrátane)
Presnú specifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0014.html
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0014.html
https://kb.vmware.com/s/article/88438
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/226860

« Späť na zoznam