SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220620-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Zimbra Collaboration – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Synacor vydala bezpečnostnú aktualizáciu na softvérovú sadu na spoluprácu Zimbra Collaboration, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.05.2022
CVE
CVE-2022-27924
IOC
Zasiahnuté systémy
Zimbra Collaboration vo verzii staršej ako 9.0.0 P24
Následky
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27924
https://thehackernews.com/2022/06/new-zimbra-email-vulnerability-could.html
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24

« Späť na zoznam