SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220704-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Siemens SIMATIC WinCC – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti riadiaceho systému Siemens SIMATIC WinCC.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.06.2022
CVE
CVE-2022-33139
IOC
Zasiahnuté systémy
SIMATIC WinCC OA V3.16 vo všetkých verziách
SIMATIC WinCC OA V3.17 vo všetkých verziách
SIMATIC WinCC OA V3.18 vo všetkých verziách
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Spoločnosť Siemens odporúča povoliť SSA alebo Kerberos autentifikáciu pre všetky WinCC OA projekty, podľa dokumentácie v bezpečnostných smerniciach WinCC OA.
V SIMATIC WinCC OA je SSA dostupná od verzie 3.15 (a od verzie 3.17 ponúkaná ako predvolené nastavenie).
Dodatočné informácie sú dostupné na: https://cert-portal.siemens.com/productcert/news.html?id=21.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-111512.html
https://vuldb.com/?id.202447
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-33139
https://www.redpacketsecurity.com/siemens-simatic-wincc-security-bypass-cve-2022-33139/

« Späť na zoznam