SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220704-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Mitel MiVoice Connect – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Mitel zverejnila informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti klienta MiVoice Connect.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom špeciálne vytvorených GET požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.06.2022
CVE
CVE-2022-29499
IOC
Zasiahnuté systémy
MiVoice Connect (vrátane skorších verzií 14.2) vo verzii staršej ako 19.2 SP3 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Výrobca poskytuje odporúčania pre mitigáciu zraniteľnosti na stránke https://www.mitel.com/-/media/mitel/file/pdf/support/security-advisories/security-bulletin_22-0002-001-v2.pdf
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29499
https://www.mitel.com/support/security-advisories/mitel-product-security-advisory-22-0002
https://vuldb.com/?id.198508
https://threatpost.com/mitel-voip-bug-exploited/180079/

« Späť na zoznam