SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220706-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
ACE1000 Motorola – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o viacerých bezpečnostných zraniteľnostiach produktu Motorola ACE1000.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného SSH účtu s predvoleným heslom a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.06.2022
CVE
CVE-2022-30269, CVE-2022-30270, CVE-2022-30271, CVE-2022-30272, CVE-2022-30274
IOC
Zasiahnuté systémy
Motorola ACE1000 (všetky verzie)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Podrobné odporúčania pre mitigáciu jednotlivých zraniteľností sú dostupné na:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-179-06
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229865
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-179-06

« Späť na zoznam