SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220715-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Lenze cabinet series – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Lenze SE vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov cabinet, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Túto zraniteľnosť možno zneužiť len ak bola aktivovaná funkcia používateľského manažmentu, je používaný OPC-UA server a dáta sú prenášané prostredníctvom symbolovej konfigurácie (symbol configuration).
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.07.2022
CVE
CVE-2022-2302
IOC
Zasiahnuté systémy
Lenze cabinet c520, c550, c750 vo verzii staršej ako V01.08.01.3021
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-030/

« Späť na zoznam