SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220715-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
OctoBot – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti open-source trading bota OctoBot.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.07.2022
CVE
CVE-2021-36711
IOC
Zasiahnuté systémy
OctoBot vo všetkých verziách
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/230846
https://packetstormsecurity.com/files/167721

« Späť na zoznam