SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220919-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
XWiki Platform – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári platformy XWiki vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.09.2022
CVE
CVE-2022-36094, CVE-2022-36099
IOC
Zasiahnuté systémy
XWiki Platform vo verzii staršej ako 13.10.6 a 14.4.
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.redpacketsecurity.com/xwiki-platform-web-parent-pom-cross-site-scripting-cve-2022-36094/
https://www.redpacketsecurity.com/xwiki-platform-wiki-ui-main-wiki-code-execution-cve-2022-36099/

« Späť na zoznam