SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220919-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zimbra Collaboration Suite – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Synacor vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Zimbra Collaboration, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.08.2022
CVE
CVE-2022-2068, CVE-2022-24407, CVE-2022-37041, CVE-2022-37042, CVE-2022-37043, CVE-2022-37044
IOC
Zasiahnuté systémy
Zimbra Collaboration 8.8.15 vo verzii staršej ako Patch 33
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P33#Security_Fixes
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37042

« Späť na zoznam