SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220929-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HP Printers – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Hewlett Packard vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio tlačiarní ktoré opravujú dve bezpečnostné zraniteľnosti, z nich jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.09.2022
CVE
CVE-2022-28721, CVE-2022-28722
IOC
Zasiahnuté systémy
HP inkjet, LaserJet Pro a PageWide Pro tlačiarne – úplný zoznam zasiahnutých produktov je dostupný na https://support.hp.com/us-en/document/ish_6839789-6839813-16/hpsbpi03810 v sekcci „Affected products“
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.securitynewspaper.com/2022/09/23/60-different-hp-printer-models-of-inkjet-laserjet-pro-and-pagewide-pro-printers-allow-threat-actors-to-take-control-of-network-remotely-patch-these-two-flaws/
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6839789-6839813-16/hpsbpi03810

« Späť na zoznam