SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221007-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt FactoryTalk VantagePoint, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Obe kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej SQL požiadavky eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.10.2022
CVE
CVE-2022-3158, CVE-2022-38743
IOC
Zasiahnuté systémy
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.0
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.10
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.20
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.30
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.31
Následky
Eskalácia privilégií
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-279-01

« Späť na zoznam