SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221018-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Aruba EdgeConnect – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Aruba vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt EdgeConnect, ktoré opravujú tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Dve z kritických zraniteľností spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi obísť mechanizmy autentifikácie a získať neoprávnený prístup do systému. Tretia kritická zraniteľnosť umožňuje vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.10.2022
CVE
CVE-2022-37913, CVE-2022-37914, CVE-2022-37915
IOC
Zasiahnuté systémy
Aruba Orchestrator vo verzii staršej ako 9.2.0.40405
Aruba Orchestrator vo verzii staršej ako 9.1.3.40197
Aruba Orchestrator vo verzii staršej ako 9.0.7.40110
Aruba Orchestrator vo verzii staršej ako 8.10.23.40015
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-015.txt
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/aruba-fixes-critical-rce-and-auth-bypass-flaws-in-edgeconnect/

« Späť na zoznam