SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221024-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
Siemens Siveillance Video Mobile Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj softvér pre meanažment IP kamier Siveillance Video Mobile Server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a následne narušiť dôvernosť, integritu a dostupnosť systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.10.2022
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Siveillance Video Mobile Server V2022 R2 vo verzii staršej ako 22.2a (80)
Následky
Narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace systémy a jednotky odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť únik citlivých informácií je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-640732.html

« Späť na zoznam