SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v produkte SCALANCE W1750D, spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.11.2022
CVE
CVE-2002-20001, CVE-2021-42023, CVE-2022-37885, CVE-2022-37886, CVE-2022-37887, CVE-2022-37888, CVE-2022-37889, CVE-2022-37890, CVE-2022-37891, CVE-2022-37892, CVE-2022-37893, CVE-2022-37894, CVE-2022-37895, CVE-2022-37896, CVE-2022-38465, CVE-2022-40631, CVE-2022-43398, CVE-2022-43439, CVE-2022-43545, CVE-2022-43546
IOC
Zasiahnuté systémy
ModelSim Simulation
Questa Simulation
SICAM Q100
SINUMERIK ONE
SINUMERIK MC
SCALANCE W1750D
SCALANCE série X-200 a X-200IRT
IEEE 1735
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkaze v sekcii ZDROJE
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní príslušných záplat systémy aktualizovať.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-400332.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-501891.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-506569.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-568428.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-570294.html

« Späť na zoznam