SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Citrix ADC a Citrix Gateway – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Citrix vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty ADC a Gateway, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému, eskalovať svoje privilégiá a spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Aby mohlo dôjsť k zneužitiu zraniteľnosti, zariadenie musí byť nakonfigurované ako VPN so zapnutou RDP proxy funkcionalitou alebo ako AAA virtuálny server.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.11.2022
CVE
CVE-2022-27510, CVE-2022-27513, CVE-2022-27516
IOC
Zasiahnuté systémy
Citrix ADC a Citrix Gateway 13.1 vo verzii staršej ako 13.1-33.47
Citrix ADC a Citrix Gateway 13.0 vo verzii staršej ako 13.0-88.12
Citrix ADC a Citrix Gateway 12.1 vo verzii staršej ako 12.1.65.21
Citrix ADC 12.1-FIPS vo verzii staršej ako 12.1-55.289
Citrix ADC 12.1-NDcPP vo verzii staršej ako 12.1-55.289
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.citrix.com/article/CTX463706/citrix-gateway-a-citrix-adc-security-bulletin-for-cve202227510-cve202227513-and-cve202227516
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27510

« Späť na zoznam