SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221121-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Spotify Backstage – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári platformy Backstage vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.11.2022
CVE
CVE-2022-36067
IOC
Zasiahnuté systémy
Backstage vo verzii staršej ako 1.5.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.oxeye.io/blog/remote-code-execution-in-spotifys-backstage
https://thehackernews.com/2022/11/critical-rce-flaw-reported-in-spotifys.html

« Späť na zoznam