SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221121-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
BACKCLICK Professional – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o viacerých zraniteľnostiach e-mail marketing softvéru BACKCLICK, z ktorých tri sú označované ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.11.2022
CVE
CVE-2022-43999, CVE-2022-44000, CVE-2022-44002, CVE-2022-44003, CVE-2022-44004, CVE-2022-44005, CVE-2022-44007, CVE-2022-44008
IOC
Zasiahnuté systémy
BACKCLICK Professional vo verzii staršej ako 5.9.63 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata a nie je známy ani spôsob mitigácie.
Odporúčame preto kontaktovať výrobcu alebo prejsť na iný produkt bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Organizáciám, ktoré majú nasadenú zraniteľnú verziu on-premise odporúčame, aby do odstránenia zraniteľností znemožnili prístup na inštanciu z Internetu (napríklad firewallovým pravidlom alebo vypnutím inštancie).
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240301
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240302
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240298
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240264
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240269
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240300
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240299
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/240283

« Späť na zoznam