SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230124-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Huawei tlačiarne – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Huawei vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje tlačiarne, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých sú dve kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.01.2023
CVE
CVE-2022-48230, CVE-2022-48254, CVE-2022-48255, CVE-2022-48259, CVE-2022-48260, CVE-2022-48261
IOC
Zasiahnuté systémy
Huawei tlačiarne s firmvérom vo verzii staršej ako BiSheng-WNM FW 3.0.0.327
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN).
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/245071
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2023011811

« Späť na zoznam