SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230315-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft Outlook – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na e-mailový klient Outlook, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej e-mailovej správy získať neoprávnený prístup do systému a následne spôsobiť úplné nerušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je mimoriadne závažná, nakoľko jej zneužitie nevyžaduje interakciu používateľa a k zneužitiu dochádza ihneď po doručení škodlivého e-mailu. Zneužitím zraniteľnosti útočník získa Net-NTLMv2 hash obeti.
Uvedená zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.03.2023
CVE
CVE-2023-23397
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Outlook vo všetkých verziách vydaných pred 14.03.2023
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Pre vyhodnotenie prítomnosti pokusov o zneužitie predmetnej zraniteľnosti vo Vašich systémoch odporúčame postupovať podľa návodu a skriptu od spoločnosti Microsoft, ktorý môžete nájsť na adrese https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vykonanie škodlivého kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23397
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/03/microsoft-mitigates-outlook-elevation-of-privilege-vulnerability/
https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/
https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-pred-kritickou-zranitelnostou-v-microsoft-outlook/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-23397
https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/microsoft-zero-day-bugs-security-feature-bypass

« Späť na zoznam