SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230316-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Omron PLC série CS/CJ/CP – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti programovateľných logických radičov sérií CS, CJ a CP od firmy Omron.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať neoprávnené zmeny v systéme a zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.03.2023
CVE
CVE-2023-0811
IOC
Zasiahnuté systémy
SYSMAC PLC série CJ, CS a CP vo všetkých verziách
Následky
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní príslušných záplat systémy aktualizovať. Detailné inštrukcie môžete nájsť na webovej adrese uvedenej v časti ZDROJE.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ia.omron.com/product/vulnerability/OMSR-2023-001_en.pdf
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-073-01

« Späť na zoznam