SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230321-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Simple Image Gallery – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti pluginu Simple Image Gallery pre redakčný systém JOOMLA.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.03.2023
CVE
CVE-2023-27040
IOC
Zasiahnuté systémy
Simple Image Gallery vo verzii staršej ako v1.0 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie a webové stránky založené na redakčnom systéme JOOMLA nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Pri webových stránkach odporúčame zvážiť možnosť prevádzkovať redakčný systém nedostupný z verejného internetu a na verejný prezentačný server nahrávať len vyexportovanú statickú verziu stránky.
Zdroje
https://www.exploit-db.com/exploits/50214
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/250466

« Späť na zoznam