SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230523-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Facebook Hermes – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári enginu Hermes vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.05.2023
CVE
CVE-2023-30470
IOC
Zasiahnuté systémy
Hermes vo verzii staršej ako commit da8990f737ebb9d9810633502f65ed462b819c09
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nie sú založené na engine Hermes v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30470
https://github.com/facebook/hermes/commit/da8990f737ebb9d9810633502f65ed462b819c09

« Späť na zoznam