SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230523-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apple produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2023
CVE
CVE-2023-23532, CVE-2023-23535, CVE-2023-27930, CVE-2023-27940, CVE-2023-27945, CVE-2023-28181, CVE-2023-28191, CVE-2023-28202, CVE-2023-28204, CVE-2023-32352, CVE-2023-32354, CVE-2023-32355, CVE-2023-32357, CVE-2023-32360, CVE-2023-32363, CVE-2023-32365, CVE-2023-32367, CVE-2023-32368, CVE-2023-32369, CVE-2023-32371, CVE-2023-32372, CVE-2023-32373, CVE-2023-32375, CVE-2023-32376, CVE-2023-32380, CVE-2023-32382, CVE-2023-32384, CVE-2023-32385, CVE-2023-32386, CVE-2023-32387, CVE-2023-32388, CVE-2023-32389, CVE-2023-32390, CVE-2023-32391, CVE-2023-32392, CVE-2023-32394, CVE-2023-32395, CVE-2023-32397, CVE-2023-32398, CVE-2023-32399, CVE-2023-32400, CVE-2023-32402, CVE-2023-32403, CVE-2023-32404, CVE-2023-32405, CVE-2023-32407, CVE-2023-32408, CVE-2023-32409, CVE-2023-32410, CVE-2023-32411, CVE-2023-32412, CVE-2023-32413, CVE-2023-32414, CVE-2023-32415, CVE-2023-32417, CVE-2023-32419, CVE-2023-32420, CVE-2023-32422, CVE-2023-32423
IOC
Zasiahnuté systémy
macOS Monterey vo verzii staršej ako 12.6.6.
macOS Ventura vo verzii staršej ako 13.4
macOS Big Sur vo verzii staršej ako 11.7.
iOS vo verzii staršej ako 15.7.6
iPadOS vo verzii staršej ako 15.7.6
iOS 16.5 and iPadOS vo verzii staršej ako 16.5
tvOS vo verzii staršej ako 16.5
watchOS vo verzii staršej ako 9.5
Safari vo verzii staršej ako 16.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT213759
https://support.apple.com/en-us/HT213758
https://support.apple.com/en-us/HT213760
https://support.apple.com/en-us/HT213765
https://support.apple.com/en-us/HT213757
https://support.apple.com/en-us/HT213761
https://support.apple.com/en-us/HT213764
https://support.apple.com/en-us/HT213762
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/255715

« Späť na zoznam