SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230529-08

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
Barracuda Email Security Gateway – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Barracuda vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Email Security Gateway, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených TAR súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.05.2023
CVE
CVE-2023-2868
IOC
Zasiahnuté systémy
Barracuda Email Security Gateway vo verziách 5.1.3.001 až 9.2.0.006 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://status.barracuda.com/incidents/34kx82j5n4q9
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2868
https://www.helpnetsecurity.com/2023/05/25/cve-2023-2868/

« Späť na zoznam