SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230918-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Craft CMS – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Pixel & Tonic vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj CMS Craft, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.09.2023
CVE
CVE-2023-41892
IOC
Zasiahnuté systémy
Craft CMS vo verzii staršej ako 4.4.15
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky nie sú založené na redakčnom systéme Craft CMS v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://github.com/craftcms/cms/security/advisories/GHSA-4w8r-3xrw-v25g
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266100

« Späť na zoznam