SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230920-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Trend Micro produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Trend Micro vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Apex One a Worry-Free Business Security, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.09.2023
CVE
CVE-2023-41179
IOC
Zasiahnuté systémy
Apex One 2019 (on-premise) vo verzii staršej ako SP1 Patch 1 (B12380)
Apex One as a Service vo verzii staršej ako SP1 Patch 1 (B12380) a Agent vo verzii staršej ako 14.0.12637
Worry-Free Business Security 10.0 SP1 vo verzii staršej ako 10.0 SP1 Patch 2495
Worry-Free Business Security Services – zapláta vydaná 31. Júla 2023 (Monthly Maintenance Release)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000294994?language=en_US

« Späť na zoznam