SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v zariadeniach SIPROTEC,spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.11.2023
CVE
CVE-2019-12255, CVE-2019-12256, CVE-2019-12258, CVE-2019-12259, CVE-2019-12260, CVE-2019-12261, CVE-2019-12262, CVE-2019-12263, CVE-2019-12265, CVE-2020-25020, CVE-2020-35460, CVE-2021-20093, CVE-2021-20094, CVE-2022-23095, CVE-2022-23218, CVE-2022-23219, CVE-2022-28807, CVE-2022-28808, CVE-2022-28809, CVE-2022-30184, CVE-2022-37434, CVE-2022-39158, CVE-2022-41032, CVE-2022-4203, CVE-2022-4304, CVE-2022-4450, CVE-2022-44792, CVE-2022-44793, CVE-2022-47522, CVE-2023-0216, CVE-2023-0217, CVE-2023-0401, CVE-2023-0933, CVE-2023-1530, CVE-2023-21808, CVE-2023-22669, CVE-2023-22670, CVE-2023-24895, CVE-2023-24897, CVE-2023-24936, CVE-2023-2567, CVE-2023-2650, CVE-2023-28260, CVE-2023-29245, CVE-2023-2931, CVE-2023-2932, CVE-2023-29331, CVE-2023-2975, CVE-2023-32032, CVE-2023-32649, CVE-2023-33126, CVE-2023-33128, CVE-2023-33135, CVE-2023-3446, CVE-2023-35788, CVE-2023-38070, CVE-2023-38071, CVE-2023-38072, CVE-2023-38073, CVE-2023-38074, CVE-2023-38075, CVE-2023-38076, CVE-2023-3817, CVE-2023-3935, CVE-2023-41032, CVE-2023-41033, CVE-2023-43503, CVE-2023-43504, CVE-2023-43505, CVE-2023-44317, CVE-2023-44318, CVE-2023-44319, CVE-2023-44320, CVE-2023-44321, CVE-2023-44322, CVE-2023-44373, CVE-2023-44374, CVE-2023-45794, CVE-2023-46096, CVE-2023-46097, CVE-2023-46098, CVE-2023-46099, CVE-2023-46590, CVE-2023-46601, CVE-2023-4863
IOC
Zasiahnuté systémy
Simcenter Femap
RUGGEDCOM
SCALANCE
SIPLUS
Desigo CC
SIPROTEC
Tecnomatix Plant Simulation
SIMATIC PCS neo
Mendix Studio Pro
Siemens OPC UA Modelling Editor
SINEC PNI
COMOS
SIMATIC MV500
Mendix Applications using Mendix

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-887122.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-787941.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-699386.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-625850.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-617233.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-478780.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-457702.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-456933.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-292063.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-268517.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-197270.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-150063.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-137900.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-099606.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-084182.html

« Späť na zoznam