SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HPE produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.11.2023
CVE
CVE-2021-26345, CVE-2021-46766, CVE-2021-46774, CVE-2022-23820, CVE-2022-23830, CVE-2022-40982, CVE-2022-41804, CVE-2023-20519, CVE-2023-20521, CVE-2023-20526, CVE-2023-20533, CVE-2023-20566, CVE-2023-23583, CVE-2023-23908, CVE-2023-45614, CVE-2023-45615, CVE-2023-45616, CVE-2023-45617, CVE-2023-45618, CVE-2023-45619, CVE-2023-45620, CVE-2023-45621, CVE-2023-45622, CVE-2023-45623, CVE-2023-45624, CVE-2023-45625, CVE-2023-45626, CVE-2023-45627
IOC
Zasiahnuté systémy
HPE ProLiant DL/DX/XL Server
HPE ProLiant DL/ML and Microservers
HPE StoreEasy Servers
HPE Aruba Access Points
HPE SimpliVity Servers
HPE Synergy Servers

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04550en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04552en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbcr04553en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04559en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbnw04565en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04563en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04561en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04562en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbhf04555en_us

« Späť na zoznam