SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231128-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Hikvision LocalServiceComponents – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Hikvision vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj plugin LocalServiceComponents, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej správy vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.11.2023
CVE
CVE-2023-28812, CVE-2023-28813
IOC
Zasiahnuté systémy
LocalServiceComponents vo verzii staršej ako 1.0.0.81
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-vulnerabilities-in-hikvision-web-browser-plug-in-locals/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272338

« Späť na zoznam