SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240131-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Mitsubishi Electric FA Engineering Software Products – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktov od firmy Mitsubishi Electric, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.01.2024
CVE
CVE-2023-6942, CVE-2023-6943
IOC
Zasiahnuté systémy
EZSocket: vo verzii staršej ako 3.0 (vrátane)
FR Configurator2 vo všetkých verziách
GT Designer3 Version1(GOT1000) vo všetkých verziách
GT Designer3 Version1(GOT2000) vo všetkých verziách
GX Works2 vo verzii staršej ako 1.11M (vrátane)
GX Works3 vo všetkých verziách
MELSOFT Navigator vo verzii staršej ako 1.04E (vrátane)
MT Works2 vo všetkých verziách
MX Component vo verzii staršej ako 4.00A (vrátane)
MX OPC Server DA/UA (Software packaged with MC Works64) vo všetkých verziách
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Vzhľadom na absenciu záplat pre danú zraniteľnosť odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, detailné inštrukcie môžete nájsť na webovej adrese:
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2023-020_en.pdf
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.
Zdroje
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2023-020_en.pdf
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-030-02

« Späť na zoznam