SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240507-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Delta Electronics DIAEnergie – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Delta Electronics vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt DIAEnergie, ktorá opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých sú dve označené ako kritické.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti s identifikátormi CVE-2024-4547 a CVE-2024-4548 spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zneužitím tretej bezpečnostnej zraniteľnosti možno spôsobiť zneprístupnenie služby.
Na uvedené zraniteľnosti je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
6.5.2024
CVE
CVE-2024-4547, CVE-2024-4548, CVE-2024-4549
IOC
Zasiahnuté systémy
DIAEnergie vo verzii staršej ako v1.10.01.004
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.
Zdroje
https://www.tenable.com/security/research/tra-2024-13
https://www.tenable.com/cve/CVE-2024-4547
https://www.tenable.com/cve/CVE-2024-4548
https://www.tenable.com/cve/CVE-2024-4549

« Späť na zoznam