SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240530-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
awkblog – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári redakčného systému awkblog vydali bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-36360 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.5.2024
CVE
CVE-2024-36360
IOC
Zasiahnuté systémy
awkblog v0.0.2 vo verzii commitu staršej ako 13f62021258f7256f1567c4bb5fa6bddcfccde72 (commit hash)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
http://jvn.jp/en/jp/JVN80506242/index.html
https://github.com/yammerjp/awkblog/issues/1

« Späť na zoznam