SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240704-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
IBM produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť IBM vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých je viacero označených ako kritických.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-27304 sa nachádza v produkte IBM Observability with Instana (OnPrem), spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zneužitím ostatných bezpečnostných zraniteľností možno eskalovať svoje privilégiá a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zneužitie niektorých zraniteľností vyžaduje interakciu používateľa.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.6.2024
CVE
CVE-2024-3205, CVE-2024-29041, CVE-2024-28835, CVE-2024-28834, CVE-2024-28757, CVE-2024-28233, CVE-2024-27322, CVE-2024-27304, CVE-2024-25062, CVE-2024-25053, CVE-2024-25041, CVE-2024-22365, CVE-2024-21634, CVE-2024-20952, CVE-2024-20945, CVE-2024-20926, CVE-2024-20921, CVE-2024-20919, CVE-2024-20918, CVE-2024-1931, CVE-2024-1597, CVE-2024-0553, CVE-2023-7008, CVE-2023-6918, CVE-2023-6135, CVE-2023-6004, CVE-2023-5676, CVE-2023-5363, CVE-2023-52426, CVE-2023-52425, CVE-2023-51775, CVE-2023-5156, CVE-2023-49569, CVE-2023-49568, CVE-2023-4911, CVE-2023-4813, CVE-2023-4807, CVE-2023-46750, CVE-2023-46749, CVE-2023-46218, CVE-2023-4527, CVE-2023-44483, CVE-2023-4039, CVE-2023-39410, CVE-2023-39333, CVE-2023-39332, CVE-2023-39331, CVE-2023-38552, CVE-2023-38546, CVE-2023-38545, CVE-2023-37903, CVE-2023-37466, CVE-2023-35116, CVE-2023-33850, CVE-2023-2976, CVE-2023-2975, CVE-2023-28322, CVE-2023-28321, CVE-2023-28320, CVE-2023-28319, CVE-2023-27533, CVE-2023-26159, CVE-2023-24998, CVE-2023-23916, CVE-2023-22081, CVE-2023-22067, CVE-2023-0687, CVE-2023-0286, CVE-2023-0215, CVE-2022-48554, CVE-2022-48303, CVE-2022-4450, CVE-2022-43552, CVE-2022-4304, CVE-2022-3715, CVE-2022-35252, CVE-2022-3515, CVE-2022-34903, CVE-2022-32221, CVE-2022-32208, CVE-2022-32207, CVE-2022-32206, CVE-2022-32205, CVE-2022-31129, CVE-2022-29622, CVE-2022-27782, CVE-2022-27781, CVE-2022-27776, CVE-2022-27775, CVE-2022-27774, CVE-2022-25647, CVE-2022-24903, CVE-2022-24785, CVE-2022-23219, CVE-2022-23218, CVE-2022-22576, CVE-2022-2097, CVE-2022-2068, CVE-2022-1292, CVE-2022-1271, CVE-2022-0778, CVE-2021-43396, CVE-2021-41973, CVE-2021-4160, CVE-2021-3999, CVE-2021-3998, CVE-2021-38604, CVE-2021-3712, CVE-2021-3711 , CVE-2021-36770, CVE-2021-35942, CVE-2021-35939, CVE-2021-35938, CVE-2021-35937, CVE-2021-3377, CVE-2021-3326, CVE-2021-32256, CVE-2021-32052, CVE-2021-29390, CVE-2021-23358, CVE-2021-22947, CVE-2021-22946, CVE-2021-22926, CVE-2021-22925, CVE-2021-22923, CVE-2021-22922, CVE-2021-22901, CVE-2021-22898, CVE-2021-22897, CVE-2021-20086 , CVE-2020-8284, CVE-2020-8177, CVE-2020-6096, CVE-2020-35537, CVE-2020-35536, CVE-2020-28241, CVE-2020-27618, CVE-2020-1752, CVE-2020-1751, CVE-2020-13936, CVE-2020-10029, CVE-2019-9192, CVE-2019-9169, CVE-2019-7309, CVE-2019-6488, CVE-2019-5482, CVE-2019-5481, CVE-2019-25013, CVE-2019-19204, CVE-2019-19203, CVE-2019-19126, CVE-2019-19012, CVE-2019-18276, CVE-2019-13224, CVE-2019-0231, CVE-2018-9466, CVE-2018-20796, CVE-2018-20482, CVE-2018-19591, CVE-2018-16842, CVE-2018-16840, CVE-2018-16839, CVE-2017-7501, CVE-2017-7500, CVE-2017-5932, CVE-2017-20189, CVE-2017-20162, CVE-2016-10739, CVE-2011-1677, CVE-2011-1676, CVE-2011-1675, CVE-2010-4756, CVE-2005-0602
IOC
Zasiahnuté systémy
IBM Cloud Transformation Advisor
IBM Cognos Analytics
IBM Cognos Dashboards on Cloud Pak for Data
IBM Observability with Instana (OnPrem)
Jazz Foundation

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v sekcii ZDROJE

Následky
Vykonanie škodlivého kódu
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://www.ibm.com/support/pages/node/7158949
https://www.ibm.com/support/pages/node/7158806
https://www.ibm.com/support/pages/node/7158762
https://www.ibm.com/support/pages/node/7158809
https://www.ibm.com/support/pages/node/7156941
https://www.ibm.com/support/pages/node/7157712
https://www.ibm.com/support/pages/node/7159660

« Späť na zoznam