Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT uverejnilo základné informácie o kybernetickej bezpečnosti OT technológií

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes uverejnilo sadu základných informácií pre všetkých Prevádzkovateľov priemyselných zariadení o bezpečnosti OT technológií.

Priemyselné riadiace systémy, označované skratkou OT (operational technology) sú významnou súčasťou rôznych priemyselných, energetických a prevádzkových systémov. Častokrát sú súčasťou kritickej infraštruktúry a od ich fungovania závisí napríklad dodávka elektrickej energie, plynu alebo tepla. Ich výpadkom môžu byť spôsobené veľké škody nie len na majetku, ale aj na zdraví a živote bežných občanov.

Preto je nesmierne dôležité, aby boli na takéto systémy uplatňované vysoké štandardy bezpečnosti, a to nie len z hľadiska ich fyzického zabezpečenia proti poškodeniu alebo krádeži. Ochrana týchto zariadení z pohľadu kybernetickej bezpečnosti má významné opodstatnenie a je nevyhnutnou súčasťou efektívneho a kontinuálneho fungovania prvkov kritickej infraštruktúry a dôležitých systémov v priemysle.

SK-CERT preto zverejnilo základné informácie, ktoré obsahujú základné bezpečnostné odporúčania pre manažérov a prevádzkových pracovníkov, ako postupovať pri zabezpečovaní OT technológií, aké štandardy aplikovať a aká je najlepšia prax pri uplatňovaní postupov a procesov pri aplikácii bezpečnostných opatrení.

Informácie o bezpečnosti priemyselných OT technológií aj s odporúčaniami sa nachádzajú v sekcii „Rady a Návody“: https://www.sk-cert.sk/sk/rady-a-navody/bezpecnost-priemyselnych-ot-systemov/index.html


« Späť na zoznam