Prvý zo série workshopov k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 13. apríla 2018 uskutočnil workshop zameraný na objasnenie postavenia a povinností prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnych služieb.

1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá komplexne poníma problematiku bezpečnosti v národnom kybernetickom priestore. Zavádza nové povinnosti pre regulované subjekty, sústreďuje hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov v jednotnom informačno-komunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky v súlade s medzinárodnými normami.

Vzhľadom na rozsah a šírku problematiky ktorú zákon zahŕňa, plánuje Národný bezpečnostný úrad postupne sprostredkovať obsah zákona subjektom, ktorých sa dotýka.

Prvý zo série workshopov vysvetľujúcich zákon o kybernetickej bezpečnosti zorganizoval Národný bezpečnostný úrad pre prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb. Na podujatí boli prezentované a diskutované úlohy, ktoré budú musieť prevádzkovatelia a poskytovatelia plniť v najbližšom období. Účastníci sa oboznámili aj s okolnosťami technickej implementácie zákona a so službami národnej jednotky SK-CERT.

V priebehu roka 2018 sa uskutočnia aj ďalšie workshopy tohto typu. Budú určené pre rôzne cieľové skupiny, respektíve pre organizácie z rôznych sektorov.


« Späť na zoznam