Slovenská republika sa aj tento rok zúčastnila medzinárodného cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 2018

27. až 29. novembra sa v estónskom Tartu uskutočnilo jedno z najväčších a najkomplexnejších cvičení v oblasti kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 2018. Na tomto cvičení sa zúčastnilo celkovo 28 krajín s viac ako 700 účastníkmi. Slovenská republika je už tradičným účastníkom tohto cvičenia a tento rok tomu nebolo inak.

Jedenásty ročník cvičenia Cyber Coalition 2018 bol zameraný na rôzne aspekty kybernetickej obrany NATO. Účastníci cvičili na pracoviskách v jednotlivých štátoch a v rámci scenára cvičenia museli vyriešiť rôzne typy úloh. V technickej rovine to bola najmä analýza škodlivého kódu, forenzná analýza a získavanie dôkazov o pôsobení útočníka v sieťach fiktívnej misie NATO. Účastníci museli takisto vyriešiť aj operatívnu rovinu problémov, komunikáciu s národnými a medzinárodnými partnerskými organizáciami, posielanie včasných varovaní zasiahnutým subjektom či eskaláciu na vyššiu úroveň riadenia.

Národný bezpečnostný úrad cvičenie zastrešuje na národnej úrovni a v tíme spojil viaceré rezorty a jednotky CSIRT – Národnú jednotku SK-CERT, Ministerstvo obrany SR, CSIRT jednotku úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Prezídium Policajného zboru SR. Cvičenie slúžilo nielen na preverenie národných spôsobilostí a postupov podľa platných legislatívnych pravidiel a postupov NATO, ale aj na podporu lepšej koordinácie a spolupráce medzi jednotlivými rezortami a jednotkami CSIRT.

Cvičenie Cyber Coalition aj tento rok dokázalo, že výcvik v oblasti kybernetickej obrany NATO je v dobe sofistikovaných a technicky vyspelých útokov nesmierne dôležitý. Scenár tohto ročníka vychádzal z aktuálnych kybernetických hrozieb a poukázal na nutnosť lepšej spolupráce, komunikácie a na dôležitosť zdieľania informácií na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o cvičení, pozrite si video, ktoré pre verejnosť pripravilo Vrchné veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (SHAPE NATO)


« Späť na zoznam