Účasť Slovenskej republiky v rámci cvičenia Locked Shields 2018

V dňoch 24. – 26. apríla 2018 sa uskutočnilo medzinárodne uznávané cvičenie Locked Shields 2018. Cvičenie je každoročne organizované Centrom excelentnosti pre kybernetickú obranu v Talline (CCDCOE) a predstavuje najkomplexnejšie a po realizačnej stránke najpokročilejšie cvičenie kybernetickej bezpečnosti organizované na medzinárodnej úrovni.

V rámci simulovaného prostredia musia tímy zúčastnených krajín preukázať pokročilé znalosti a schopnosti v oblasti obrany a ochrany národných systémov a prvkov kritickej infraštruktúry pred pokročilými formami kybernetických útokov.

Na samotnom cvičení sa zúčastnilo celkovo 17 národných a 5 medzinárodných tímov, ktoré v pozícii Blue tímov mali za úlohu brániť prvky zverenej infraštruktúry pred kybernetickými  útokmi útočiaceho Red tímu. Realizačnú podporu zabezpečovali 3 tímy označené ako Yellow, White a Green tímy.

Najlepšie sa umiestnili tímy NATO, Francúzska a Českej republiky. Tím Slovenskej republiky spomedzi celkového množstva 22 tímov obsadil siedme miesto. Jadro tímu reprezentujúceho Slovenskú tvorili príslušníci Vojenského spravodajstva – Centra pre kybernetickú obranu SR. V tíme boli zastúpené aj organizácie podieľajúce sa na riešení problematiky kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni – Národná jednotka SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a zástupcovia súkromného sektora (spoločnosť ESET).

Z hľadiska čiastkových výsledkov tím Slovenskej republiky dosiahol výborné výsledky v oblasti forenznej analýzy a odolávania kybernetickým útokom. Slovenský tím si z cvičenia odniesol cenné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré jednotliví členovia využijú nielen pri efektívnom riešení kybernetických bezpečnostných incidentov v rámci kybernetického priestoru Slovenskej republiky, ale aj v ďalšom ročníku tohto významného cvičenia.

Bližšie informácie o cvičení Locked Shields 2018 sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

https://ccdcoe.org/more-1000-cyber-experts-30-nations-took-part-locked-shields.html


« Späť na zoznam