SK-CERT sa aktívne účastní na cvičení BlueOLEx 2020

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT sa zúčastňuje na druhej edícii cvičenia Blue Olex 2020. Organizuje ho na striedačku členská krajina Únie raz do roka pod hlavičkou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Aktuálny ročník hostí na diaľku Holandsko.

SK-CERT na podujatí zastupujú riaditeľ centra Rastislav Janota, ktorý sa zhostí aj úlohy moderátora, a riaditeľ odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce Matej Šalmík.

Úlohou virtuálneho stretnutia je najmä upevňovanie vzájomných vzťahov, zvyšovanie povedomia o aktuálnych bezpečnostných výzvach, ale aj zdieľanie skúseností z praxe. Jednotliví lídri majú vytvorený ideálny priestor na politickú diskusiu k téme strategických postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Blue OLEx 2020 položil aj základy pre tzv. CyCLONe (skratka od Cyber Crises Liaison Organisation Network). Ide o novú sieť kooperácie medzi členskými štátmi. Jej primárnou úlohou je zrýchliť spoluprácu na technickej a politickej úrovni medzi národnými jednotkami CSIRT a IPCR.

Pripravenosť a reakcieschopnosť CyCLONe budú členské štáty ďalej rozvíjať. Už teraz si v kalendároch na to vytýčili tri stretnutia: Blue OLEx 2020, Cyber Europe 2021 a Blue OLEx 2021.

ENISA si od podobných stretnutí sľubuje najmä ustálenejší a jednotnejší prístup pri krízovom manažmente na európskej úrovni.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT cvičenie BlueOLEx neabsolvuje prvý krát. V roku 2019 sa ho nie len zúčastnilo, ale ho pomáhalo organizovať. Viac o minulom ročníku sa môžete dočítať na tomto odkaze.


« Späť na zoznam